மனிதன் ஆறறிவு கொண்டவன் அல்ல

பக்தி கதைகள், புராணங்கள், மகான்கள், இறைவழிபாடு மற்றும் ஆன்மிக சிந்தனைகளை கலந்துரையாடும் களம்.
Post Reply
User avatar
marmayogi
Posts: 1804
Joined: Sun Jul 06, 2014 9:40 pm
Cash on hand: Locked

மனிதன் ஆறறிவு கொண்டவன் அல்ல

Post by marmayogi » Fri Dec 20, 2019 8:04 pm

Post Reply

Return to “ஆன்மிகப் படுகை”