பூத இரகசியம் - வெளிச்சத்திற்கு வரும் உண்மைகள்

பக்தி கதைகள், புராணங்கள், மகான்கள், இறைவழிபாடு மற்றும் ஆன்மிக சிந்தனைகளை கலந்துரையாடும் களம்.
Post Reply
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 11974
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

பூத இரகசியம் - வெளிச்சத்திற்கு வரும் உண்மைகள்

Post by ஆதித்தன் » Wed Mar 20, 2019 7:17 pm

விமர்சனத்திற்கு உட்பட்ட வாழ்வில் கிரகங்களின் ஆதிக்கத்தால் ஏற்படும் எண்ணத்திலிருந்து வெளிப்படும் சிந்தனைகள் பல நேரம் நிறையவே சமூகத்தில் தவறுதலாக தெரிகிறது. ஆனால், உண்மைக்கு முன்னே பொய் சிங்காரித்துக்கொண்டு வந்துவிடுகிறது
Post Reply

Return to “ஆன்மிகப் படுகை”