வாசியோக பயிற்சி செய்வது எப்படி?

பக்தி கதைகள், புராணங்கள், மகான்கள், இறைவழிபாடு மற்றும் ஆன்மிக சிந்தனைகளை கலந்துரையாடும் களம்.
Post Reply
User avatar
marmayogi
Posts: 1778
Joined: Sun Jul 06, 2014 9:40 pm
Cash on hand: Locked

வாசியோக பயிற்சி செய்வது எப்படி?

Post by marmayogi » Sun Feb 12, 2017 7:27 pm

User avatar
marmayogi
Posts: 1778
Joined: Sun Jul 06, 2014 9:40 pm
Cash on hand: Locked

Re: வாசியோக பயிற்சி செய்வது எப்படி?

Post by marmayogi » Thu Feb 16, 2017 9:28 pm

kalicbe
Posts: 1
Joined: Sun Mar 27, 2016 10:19 pm
Cash on hand: Locked

Re: வாசியோக பயிற்சி செய்வது எப்படி?

Post by kalicbe » Sun Feb 11, 2018 5:35 pm

இந்த லிங்க் பார்க்கவோ டவுன்லோடு செய்யவோ முடியவில்லை.
User avatar
marmayogi
Posts: 1778
Joined: Sun Jul 06, 2014 9:40 pm
Cash on hand: Locked

Re: வாசியோக பயிற்சி செய்வது எப்படி?

Post by marmayogi » Sun Feb 11, 2018 7:20 pm
இந்த வீடியோவை பார்க்கவும்.

வாசியோகம் செய்ய 30 சட்டத்தை பின்பற்ற வேண்டும்.சிவானந்த பரமஹம்சரின் சித்தவேதம் புத்தகம் வாங்கி படிக்கவும்.
Post Reply

Return to “ஆன்மிகப் படுகை”