கருவறை ஓவியம்

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
nilashni
Posts: 15
Joined: Sun Jan 22, 2017 9:56 pm
Cash on hand: Locked

கருவறை ஓவியம்

Post by nilashni » Sat Feb 11, 2017 3:58 pm

காகித ஒவியம் கரைந்து விடும் என்றெண்ணி,
கருவறையில் வரைந்தேன்,
அழகான ஓவியம் ஒன்றை...!
பத்து மாதமாய் பதமாய் வரைந்த ஓவியத்திற்கு
உயிர் கொடுத்தேன் என் மூச்சு காற்றினால்....!
ஓவியமும் உயிர் பெற்று உருவம் எடுத்தது,
குழந்தை வடிவில்....!
அந்த அழகான ஒவியம் "நீயடி கண்ணே"
இப்படிக்கு,
அம்மா
56sumanathan
Posts: 1
Joined: Sat Feb 11, 2017 11:01 am
Cash on hand: Locked

Re: கருவறை ஓவியம்

Post by 56sumanathan » Sat Feb 11, 2017 4:17 pm

wow i agree
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”