தேடும் கண்கள்!

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12039
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

தேடும் கண்கள்!

Post by ஆதித்தன் » Sat May 14, 2016 10:09 am

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9b_ckmPC2Bw[/youtube]

நிஜங்கள் தாண்டி நினைவுகள் கோடி
நிலவில் அமர்ந்து நித்தம் பாடுது

கற்பனை வண்ணம் கனவுகள் வடித்து
காலம் கடந்து கனியைத் தாண்டுது

கதிரவன் கதிர்கள் கடலை உண்ணும்
கம்பன் மனம் காதலை திண்ணும்

நெருப்பின் தொலைவே நீரின் அளவு
நிலவின் பார்வை நிலந்தனை கொள்ளும்

நடுவில் அர்த்தம் நர்த்தனம் ஆடும்
நாளும் கோளும் நடனம் கொள்ளும்

பிரித்தவர் பிரித்தார் பிரிவினை இரண்டு
புரிந்தவர் புரிவார் பூவுலகம் ஒன்று

பற்பல வடிவம் பலபல சுவைகள்
பாவை நீயே பலதும் நீயே

நீயும் நானே நானும் நீயே
நிற்கா காலம் நிலைகொளும் தானே

இல்லா ஆசை இருப்பினில் உதிக்கிறது
இருப்பிடம் தேடி இயக்கம் கொள்ளுது

கண்டும் காணா காண கண்டும்
கரையாது கரையுது கல்மனம் உடையுது

உளியும் இல்லை உருட்டலு மில்லை
உருண்டது கண்கள் உருபட்டது உண்மை

தாகம் தொடங்கியது தேடல் நடக்குது
தானும் அறியேன் தன்னையும் அறியேன்

உருகி உருகி உள்ளம் உகந்தால்
பெரிது பெரிதோ சுற்றம் பெரிதோ

தீவில் மாட்டின் தீர்வு மாட்டாதா
தவிக்குது மனம் தள்ளாடுது தினம்

நிகழ்வுள் விழுந்து நாளை மறந்து
நிகர் தேடித்தேடி நீளுது நிஜம்

உச்சியில் பகலவன் உள்ளத்தில் அம்புலி
உருள உருள்வது உந்தன் கண்கள்

மாறேன் மறவேன் மறந்தும் மாட்டேன்
மனமானே மணமானே மாட்டும் மல்லியே

தொடாது தொடும் தென்றலே
தொட்டும் தொடாத தேகமே

தோன்றிடு காண தோன்றிடு
தொலைந்த வாழ்வை மீட்டிடு
jayapriya
Posts: 29
Joined: Fri Sep 20, 2013 4:48 pm
Cash on hand: Locked

Re: தேடும் கண்கள்!

Post by jayapriya » Sat May 14, 2016 10:27 am

கவிதை மிகவும் அழகாக உள்ளது.
வெங்கட்
Cash on hand: Locked

Re: தேடும் கண்கள்!

Post by வெங்கட் » Sat May 14, 2016 10:48 am

சூப்பர்.
nvrajendran
Posts: 47
Joined: Sun Nov 16, 2014 12:43 am
Cash on hand: Locked

Re: தேடும் கண்கள்!

Post by nvrajendran » Sat May 14, 2016 2:58 pm

kavithai super sir!
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12039
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: தேடும் கண்கள்!

Post by ஆதித்தன் » Sat May 14, 2016 5:34 pm

மூவர்க்கும் நன்றி ....
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”