பிறந்த நாள் வாழ்த்து!!!

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

பிறந்த நாள் வாழ்த்து!!!

Post by மன்சூர்அலி » Mon Sep 01, 2014 2:39 pm

:ro: பிறந்த நாள் வாழ்த்து!!! :ro:

சந்தன கட்டையில் செதுக்கி.. அதில்
வைரங்கள் வைத்து..அழகு சேர்த்து
ஆண்டவன் கொடுத்த பரிசல்லவா...நீ...

செம்மர கட்டையில் இறைவன் செய்து
இந்த புவிக்கு அனுப்பிய பெட்டகம் அல்லவா...நீ..
நீ பிறந்த
அந்த நாள் தான் இன்று''' என்றும்
மறக்க முடியாத நாட்களில் ஒன்று....
இன்று''
பிறந்தநாள் காணும்.. நீ
மங்களமாய் நீ வாழ..
வாழ்த்துகிறேன் இன்று...

அந்த ஆண்டவனை வேண்டி
கொண்டு இருக்கிறேன்.இன்று,.
இல்லை..இல்லை என்றென்றும்..
வாழ்க நீ பல்லாண்டு...

:ros: :ros: :ros: :ros: :ros:
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”