ஆதிசார் உங்கள் அக்கோண்டுக்கு டாலர் அணுப்பி 5 தினங்கள் ஆகிறது- solved

We do Currency Exchange service for you to withdraw and depositing money from Online Wallet with nominal fees. Such as, Perfect Money, Bitcoin, Neteller, OkPay, Skrill, and Payza.
Post Reply
User avatar
sundararajan
Posts: 170
Joined: Tue Feb 09, 2016 8:17 pm
Cash on hand: Locked

ஆதிசார் உங்கள் அக்கோண்டுக்கு டாலர் அணுப்பி 5 தினங்கள் ஆகிறது- solved

Post by sundararajan » Wed Feb 22, 2017 11:39 am

I send 4.50 $ your webmoney z-purse account
http://prnt.sc/eab0vx

HENDRY RAJ A
A/C NO 20107709290
BRANCH CODE SBIN0003081
Last edited by sundararajan on Wed Feb 22, 2017 11:45 am, edited 1 time in total.
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12036
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: ஆதிசார் உங்கள் அக்கோண்டுக்கு டாலர் அணுப்பி 5 தினங்கள் அகிறது ஏன் பணம் போடவில்லை?

Post by ஆதித்தன் » Wed Feb 22, 2017 11:44 am

அன்றைய தினமே அனுப்பியாகிவிட்டது
User avatar
sundararajan
Posts: 170
Joined: Tue Feb 09, 2016 8:17 pm
Cash on hand: Locked

Re: ஆதிசார் உங்கள் அக்கோண்டுக்கு டாலர் அணுப்பி 5 தினங்கள் ஆகிறது ஏன் பணம் போடவில்லை?

Post by sundararajan » Wed Feb 22, 2017 11:47 am

ok sir mini statement செக் செய்து விட்டு சொல்கிறேன்..
User avatar
sundararajan
Posts: 170
Joined: Tue Feb 09, 2016 8:17 pm
Cash on hand: Locked

Re: ஆதிசார் உங்கள் அக்கோண்டுக்கு டாலர் அணுப்பி 5 தினங்கள் ஆகிறது ஏன் பணம் போடவில்லை?

Post by sundararajan » Wed Feb 22, 2017 11:59 am

hendry raj account எனது மாமா பையன் அக்கோண்டு நீங்கள் cash sent சொன்னால் பணம் போட்டாச்சி என்று தெரியும். இந்த முறை சொல்லாததால் இன்னும் போடவில்லை என்று நினைத்தேன் SORRY SIR...
veeramanidsc
Posts: 2
Joined: Thu Feb 23, 2017 10:01 am
Cash on hand: Locked

Re: ஆதிசார் உங்கள் அக்கோண்டுக்கு டாலர் அணுப்பி 5 தினங்கள் ஆகிறது- solved

Post by veeramanidsc » Tue Feb 28, 2017 1:46 am

:thanks: sir எனக்கு இன்னும் இவை பற்றி விளங்கவில்ல Sir..
martha95
Posts: 5
Joined: Sat Jul 22, 2017 1:02 pm
Cash on hand: Locked

Re: ஆதிசார் உங்கள் அக்கோண்டுக்கு டாலர் அணுப்பி 5 தினங்கள் ஆகிறது- solved

Post by martha95 » Sat Jul 22, 2017 1:07 pm

aadhi sir i want 15 perfect money dollar sir ur rate and bank details tellme sir
Kajan2018
Posts: 2
Joined: Sat Aug 25, 2018 8:28 pm
Cash on hand: Locked

Re: ஆதிசார் உங்கள் அக்கோண்டுக்கு டாலர் அணுப்பி 5 தினங்கள் ஆகிறது- solved

Post by Kajan2018 » Sat Aug 25, 2018 8:52 pm

athi sir enakku 20doller perfect money 20 usd thevai
unka bank account nummber anuppunka sir
Post Reply

Return to “Digital Currency Exchange”