சர்வே ஜாப் மூலம் பெற்ற பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் ரூ 5850/-

Internet world have lot of income opportunities and paying honestly. Everyday we are getting payment from various online job sites and inform that payment received details in here for selecting genuine paying job sites.
Post Reply
User avatar
கிருஷ்ணன்
Posts: 1273
Joined: Tue Feb 26, 2013 3:32 pm
Cash on hand: Locked

சர்வே ஜாப் மூலம் பெற்ற பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் ரூ 5850/-

Post by கிருஷ்ணன் » Mon Aug 01, 2016 8:19 pm

சர்வே ஜாப்ஸ் மூலம் க்ளிக் சென்ஸினைப் போன்றே அதிக சர்வே வாய்ப்புகளைக் கொடுத்து INSTANT பேமென்ட் அளிக்கும் TOP 10 தளங்களிலிருந்து கடந்த மாதம் பெற்ற ரூ 5850/- க்கான‌ AMAZON ,FLIPKART,PAYTM,FREE CHARGE,PAYPAL பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் இவை.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
User avatar
marmayogi
Posts: 1775
Joined: Sun Jul 06, 2014 9:40 pm
Cash on hand: Locked

Re: சர்வே ஜாப் மூலம் பெற்ற பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் ரூ 5850/-

Post by marmayogi » Mon Aug 01, 2016 9:25 pm

Congratulations sir
User avatar
கிருஷ்ணன்
Posts: 1273
Joined: Tue Feb 26, 2013 3:32 pm
Cash on hand: Locked

Re: சர்வே ஜாப் மூலம் பெற்ற பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் ரூ 5850/-

Post by கிருஷ்ணன் » Tue Aug 02, 2016 6:36 pm

அனைவருக்கும் நன்றி.
Post Reply

Return to “ONLINE JOB PAYMENT PROOFS”