சர்வே ஜாப் மூலம் பெற்ற பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் ரூ 10000/-

Internet world have lot of income opportunities and paying honestly. Everyday we are getting payment from various online job sites and inform that payment received details in here for selecting genuine paying job sites.
rajmohan918
Posts: 48
Joined: Fri Dec 25, 2015 2:42 pm
Cash on hand: Locked

Re: சர்வே ஜாப் மூலம் பெற்ற பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் ரூ 10000/-

Post by rajmohan918 » Thu Jul 21, 2016 1:38 pm

Pls send details
MANI1717
Posts: 47
Joined: Fri Jul 19, 2013 2:52 am
Cash on hand: Locked
Bank: Locked

Re: சர்வே ஜாப் மூலம் பெற்ற பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் ரூ 10000/-

Post by MANI1717 » Fri Jul 22, 2016 11:19 pm

Dear sir,

Please send detail veerajai131716@gmail.com
User avatar
கிருஷ்ணன்
Posts: 1273
Joined: Tue Feb 26, 2013 3:32 pm
Cash on hand: Locked

Re: சர்வே ஜாப் மூலம் பெற்ற பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் ரூ 10000/-

Post by கிருஷ்ணன் » Mon Jul 25, 2016 8:28 am

MANI1717 wrote:Dear sir,

Please send detail veerajai131716@gmail.com
Sent. :ros:
sathish309
Posts: 78
Joined: Thu Sep 03, 2015 4:22 pm
Cash on hand: Locked

Re: சர்வே ஜாப் மூலம் பெற்ற பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் ரூ 10000/-

Post by sathish309 » Tue Nov 01, 2016 2:52 pm

aadhi sir survey work demo endha pagudhiil ullathu link send pannunga pls
navsuresh83
Posts: 17
Joined: Mon Oct 24, 2016 11:29 pm
Cash on hand: Locked

Re: சர்வே ஜாப் மூலம் பெற்ற பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் ரூ 10000/-

Post by navsuresh83 » Tue Nov 01, 2016 9:46 pm

கிருஷ்ணன் wrote:
rajmohan918 wrote:rajmohan918@gmail.com
Sent the full details
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 11795
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: சர்வே ஜாப் மூலம் பெற்ற பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் ரூ 10000/-

Post by ஆதித்தன் » Tue Nov 01, 2016 10:39 pm

sathish309 wrote:aadhi sir survey work demo endha pagudhiil ullathu link send pannunga pls

Link : viewtopic.php?f=28&t=2947

பதிவின் பக்கங்களைப் புரட்டினால் நிறைய தகவல்கள் கிடைக்கும்.
sathish309
Posts: 78
Joined: Thu Sep 03, 2015 4:22 pm
Cash on hand: Locked

Re: சர்வே ஜாப் மூலம் பெற்ற பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் ரூ 10000/-

Post by sathish309 » Sat Nov 12, 2016 7:05 pm

AADHI SIR NAN IPPOLUTHU IPANAL ONLINE WEBSITIL SURVEY WORK SEITHEN. ANDHA SURVEY YA NAN COMPLETE SEITHU VITTEN. YOUR COMPLETED THIS SURVEY ENDRU VANDUVITTATHU.YOU WON 50 POINTS ENDRU VANDHDU. ANAL TOTAL POINTS IL PARTHAL ANDHA POINTS ILLAI.IDHARKU ENNA RECEN.ANDHA POINTS EPPOLUTHU ERUM.
Post Reply

Return to “ONLINE JOB PAYMENT PROOFS”