துணைக்களப் பதிவு விதிமுறைகள் - முதலில் படியுங்கள்

Internet world have lot of income opportunities and paying honestly. Everyday we are getting payment from various online job sites and inform that payment received details in here for selecting genuine paying job sites.
Post Reply
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 11811
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

துணைக்களப் பதிவு விதிமுறைகள் - முதலில் படியுங்கள்

Post by ஆதித்தன் » Thu Nov 28, 2013 5:57 pm

Image
உங்களது உண்மையான வருவாய் ஆதாரங்களை மட்டும் இங்கு பதிவிடுங்கள்.

HYIP போன்ற தளங்களில் முதலீடு செய்து கிடைக்கும் ரிட்டர்ன் பேமண்டினை இப்பகுதியில் பதிவிடக்கூடாது. இலாபங்களை மட்டுமே இங்கு பதிவிடுதல் வேண்டும்.

Payment Proof பகுதியில் தங்களது ஆன்லைன் ஜாப் பேமண்ட் ப்ரூப் ஆதாரங்களை வெளியிடுபவர்கள், பிற சைட் லிங்குகளை /ரெபரல் லிங்குகளை இப்பகுதியில் கொடுக்கக் கூடாது.


பேமண்ட் ப்ரூப் பதிவுகள், படுகை பதிவு ஊக்கத்தொகைக்கு கணக்கில் கொள்ளப்படும்.


நன்றி.
RavikumarM
Posts: 1
Joined: Fri Nov 06, 2015 12:15 pm
Cash on hand: Locked

Re: துணைக்களப் பதிவு விதிமுறைகள் - முதலில் படியுங்கள்

Post by RavikumarM » Fri Nov 06, 2015 2:00 pm

i am 28 years old and i looking for online job full time iam unemployed
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 11811
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

Re: துணைக்களப் பதிவு விதிமுறைகள் - முதலில் படியுங்கள்

Post by ஆதித்தன் » Fri Nov 06, 2015 2:03 pm

RavikumarM wrote:i am 28 years old and i looking for online job full time iam unemployed
join with GBDgift DM job and learn to earn more, like better than off-line job in short period.

viewtopic.php?f=38&t=14809
Post Reply

Return to “ONLINE JOB PAYMENT PROOFS”