காதல் செய்வாயா?

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

காதல் செய்வாயா?

Post by மன்சூர்அலி » Thu Nov 27, 2014 11:26 am

காதல் செய்வாயா?

காதல் செய்வாய் என
காத்திருந்தேன் உனக்காக நான்
காதல் கடிதங்கள் பல வரைந்தேன்
கவிதை நயத்துடன் நான் உனக்கு.

என் இதயம் துடிக்க மறந்தாலும்
உன் நினைப்பின் துடிப்புகள்..மறக்காமல்
துடிக்கிறது என் இத்தயதினுள்
காதல் செய்வாயா.என்னை நீ?

காரணம் சொல்லாதே
காதலித்து விடு என்னை நீ
காலமெல்லாம் வாழ்வோம் நாம் இருவரும்
கணவன் மனைவியாய் இப் புவியில்..
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”