காதல் மூச்சு!!!

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

காதல் மூச்சு!!!

Post by மன்சூர்அலி » Sun Sep 21, 2014 11:09 am

:ros: காதல் மூச்சு!!! :ro:

முத்தமிட வந்தேன் நான்
முறைத்து பார்த்தாய்...என்னை
முறை தவறிய உறவுக்கு
முற்று புள்ளி வைத்தாய்.. நீ...

முகம் சுழிக்காதே..என்னிடம்
முடிவாய் நான் சொல்கிறேன்.. நான்..
மூச்சு விடுவதே... உன்னிடம் வாழ்வதற்கு
முக்கியத்துவம் கொடு...என் இதயத்திற்கு

முறையோடு வருகிறேன்....உனக்கு
மூன்று முடுச்சு போடா
முடிவாய் சொல்லி விடு..உன்
முடிவை நாம் வாழ்வதற்கு..
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”