காதல் தெய்வமாய் வந்து விடு!!!.

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

காதல் தெய்வமாய் வந்து விடு!!!.

Post by மன்சூர்அலி » Mon Sep 15, 2014 12:21 pm

காதல் தெய்வமாய் வந்து விடு!!!.

காதலின் சின்னங்களாக
அனார்கலி,அம்பிகாவதி
ஷாஜகான்,மும்தாஜ்
முத்திரை பதித்திருக்க..

சரித்திரம் பல
பெற்றுருக்க..உலகம்
போற்றும் காதலர்கள் என
வெற்றி நடை போற்றிருக்க.

அது போல் நீயும் இடம் பிடிக்க
இந்த உலகிற்கு காதல் தெய்வமாய்
உன்னை நான் பற்றி பிடிக்க
அழைக்கிறேன் வா...

என் காதல் தெய்வமாக.உனக்கு
கட்டுகிறேன் கோவில் ஒன்று..
கொஞ்சி மகிழ்வோம் வா..
கும்பாபிசேகம் நடத்துவோம் வா..

சரித்திரம் படைத்தவர்களை விட
தந்திரம் படைத்திடுவோம்
காதல் தந்திரம் படைத்திடுவோம்
காதல் தெய்வமாய் வந்து விடு...
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”