கண்ணீரில் நனைந்த இதயம்!!!

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

கண்ணீரில் நனைந்த இதயம்!!!

Post by மன்சூர்அலி » Tue Sep 09, 2014 3:27 pm

கண்ணீரில் நனைந்த இதயம்!!!

என்னவளை என்னுள் சுமந்து
கொண்டு விமானம் ஏறி
இங்கே உழைக்க நான் வந்தேன்..
நான் விமானத்தில் ஏறும் போது..

அவள் வடித்த கண்ணீரை என் கரங்களால்
துடைக்க முடியாவிட்டாலும்
அந்த கண்ணிற் என் இதயத்தில்
நுழைந்து விட்டது. ...

அன்று நனைந்த என் இதயம்
இன்னும் உனங்காமல்...
ஈரத்துடன் இருக்கிறது என்னிடம்..
அப்படியே போவேன் அவளிடம்..
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”