சிறை படுத்திய காதல்!!!

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

சிறை படுத்திய காதல்!!!

Post by மன்சூர்அலி » Tue Sep 09, 2014 3:17 pm

சிறை படுத்திய காதல்!!!

அயல் நாடு செல்கிறேன்
அமைதியாய் நீ இரு என்று
அன்று உன்னிடம் சொலிவிட்டு
வந்தேன் நான்...

குருத்தகவல் அனுப்பி வைத்து
குருப்புதனத்தை காட்டினாய் நீ
குறுகிய காலத்துக்குள்..
எங்கே சென்றாய் நீ..

இப்போது சொல்கிறாய்
கல்யாணம் செய்து கொண்டேன்
என்று
கலங்கியது என் உள்ளம்
என் காதலை கரை படுத்தி
என்னை சிறையடைத்து விட்டாய்..
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”