என் காமம் தொலைகிறது!!!

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

என் காமம் தொலைகிறது!!!

Post by மன்சூர்அலி » Tue Sep 09, 2014 3:10 pm

என் காமம் தொலைகிறது!!!


அழகாய் இருப்பாள் என்னை
ஆல வந்தவள் ..அவளை விட்டு
அயல் நாடு வர எனக்கு துளி
அளவும் மனமில்லை...

அவளும் சொன்னாள்..
அயல் நாடு எல்லாம்
வேண்டாம் என்று..
அங்கே போனால்

பணம் பல சம்மாரிக்க
ஆசைப்பட்டு...அவளுக்கு
ஆறுதல் சொல்லி விட்டு விட்டு
அயல் நாடு வந்தேன் நான்..

வந்த ஓரிரு மாதத்தில்
தொலை பேசியில் சொன்னாள் அவள்
தொலைகிறது என் காமம் என்று..
என் உணர்வுகள் என்னை

மெல்ல தட்டி எழுப்பியது
அயல் நாடே வேண்டாம் என்று
உடனே ஊர் திருப்பினேன் அன்று
என்னவளுக்காக....
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”