விரல்களில் விசித்திரம்...

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

விரல்களில் விசித்திரம்...

Post by மன்சூர்அலி » Sun Aug 31, 2014 12:08 pm

:thins: விரல்களில் விசித்திரம் :thins:

விரல்களில் பார்வைகள்
படைத்த படைத்தவனுக்கு
நன்றி சொல்கிறேன்..நான்.

நான் வாழும் இந்த புவி
கண்டத்தில் பல சிரமங்களையும்
கருமங்களையும் கண்டு

மனிதாபிமானம் இல்லாத
மனிதர்களை விட விரல்களில்
வீணை வாசிப்பது போல்


உரசியே உலகம் அறியும் எங்களை
போன்றோர் உத்தமர்கள்
என்பதில் உயர்வடைகிறோம்...
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”