உள்ளத்திலும்,இல்லத்திலும்...

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

உள்ளத்திலும்,இல்லத்திலும்...

Post by மன்சூர்அலி » Sat Aug 30, 2014 11:59 am

உள்ளத்திலும்,இல்லத்திலும்

என் உள்ளத்தில் நீ
குடி இருந்தாய் என்று
என் இல்லத்தில் இடம்
கொடுத்தேன்..உனக்கு..

என் வீட்டு இல்லத்தரசியாய்
எனக்கு நீ மங்கைகரசியாய்
நீயும் ஒரு சிறப்பரசியாய்
வாழ்வாய் என எண்ணினேன்..

என் இல்லத்தில் குடியேறியதும்
என் அம்மாவை இல்லத்தில்...
முதியோர் இல்லத்தில் அனுப்பி
வை என சொல்வது ஏன்.???
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”