மாவீரன் அலெக்ஷ்ஸாண்டர்

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
ரவிபாரதி
Posts: 65
Joined: Mon May 05, 2014 10:17 pm
Cash on hand: Locked

மாவீரன் அலெக்ஷ்ஸாண்டர்

Post by ரவிபாரதி » Thu Jun 05, 2014 5:50 pm

மாவீரன் அலெக்ஷ்ஸாண்டர்:

நான் எடுக்கும் முடிவு சரியானதா என்று எனக்கு தெரியாது
ஆனால்

நான் எடுத்த முடிவை சரியாக்குவேன்
Image
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”