உன் ஜாடை புரிந்தது!!!

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

உன் ஜாடை புரிந்தது!!!

Post by மன்சூர்அலி » Tue Feb 25, 2014 11:29 am

உன் ஜாடை புரிந்தது!!!


என் வீட்டு மொட்டை மாடியில்
நான் நின்று கொண்டு இருக்கையில்
உன்னை காதலிக்கிறேன் என்று
ஜாடை காண்பித்தேன் உன்னிடம்...

நானும் காதலிப்பதாக ஜாடை
காண்பித்தாய் என்னிடம்.
ஜாடையில் சென்று கொண்டுருந்த
என் காதலுக்கு...சப்ப கட்டு

கட்டி விட்டாய்...நீயும்..என்
ஜாடை உனக்கு புரியவில்லை..உன்
ஜாடையை நான் புரிந்து கொண்டேன்..
ஜாடை காண்பித்தது..

எனக்குதான் என்று நினைத்தேன்...
என் அண்ணனுக்கு என்பதை
பிறகுதான் புரிந்து கொண்டேன்...
உன் ஜாடைக்கு..good by...by... :wav:
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”