உன் நினைவில் நான்!!!

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

உன் நினைவில் நான்!!!

Post by மன்சூர்அலி » Mon Feb 24, 2014 11:35 am

:grain:
உன் நினைவில் நான்!!!
:grain:

என் இதயத்தில் விதைத்தாய் நீ...
என் உடலில் முளைத்தாய் நீ...
என் கண்களில் பூத்தாய் நீ...
எனக்காக காய்த்தாய் நீ...

எனக்காக கனிவாய் நீ...
என காத்திருந்தேன் நான்...
என்னை கலங்க படுத்தி விட்டாய் நீ..
காலமெல்லாம் நீ வாழ வேண்டும் என்று...

நான் கல்யாணமே வேண்டாம் என்று..
நான் தனி மரமாய்
வாழ்கிறேன் இன்று..
உன் நினைவில் வாடி கொன்று...
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”