காதலித்து விடு என்னை!!!

மனதை மனதோடு மட்டும் அல்லாமல் இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு நண்பர்களோடும் பகிரும் ஆயுதமான கவிதைகளை ஓடையில் மிதக்கவிட்டு அழகு பார்க்கும் படுகை நண்பர்களின் கவித கவித! நீங்களும் படித்து மகிழ்வது மட்டும் அல்லாமல் உங்களது கவிதைகளையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து, எங்களையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
Post Reply
மன்சூர்அலி
Posts: 708
Joined: Sun Dec 16, 2012 1:48 pm
Cash on hand: Locked

காதலித்து விடு என்னை!!!

Post by மன்சூர்அலி » Sat Feb 22, 2014 1:07 pm

காதலித்து விடு என்னை!!!

நீ தான் என் கண் விழிகள்...
நீ தான் என் இதயம்..
நீ தான் என் உடல்
நீ தான் என் உயிர்..

காதலிப்பேன் உன்னை கடைசி வரை...
காத்திருப்பேன் நான் உனக்காக...
இப்படி எல்லாம் சொல்லி
நான் உன்னை காதலிக்க விருப்பம் இல்லை...

இந்த மண்ணை விட்டு...
நான் மறைந்து போனாலும்...
அந்த மண்ணே என்னை தின்று போனாலும்...
அந்த மண்ணில் இருந்து கொண்டு

என் மனம் உன்னை மட்டும் தான்
காதலிக்கும்,காதலித்து கொண்டே இருக்கும்..
என் காதலின் நினைவு சின்னம், நீ...
காதலித்து விடு என்னை அணையா விளக்காய் காத்து கொள்கிறேன்...
Post Reply

Return to “கவிதை ஓடை”