தினமும் விளம்பரம் பார்ப்பதன் மூலம் 300 ரூபாய் வருமானம்

புதிது புதிதாய் தினம் தினம் பிறக்கும் புது வருவாய் வாய்ப்புகள் மற்றும் ஆன்லைன் ஜாப் தளங்கள் உங்கள் பார்வைக்காய் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, சேர்ந்து பணத்தினை சேகரியுங்கள்.
User avatar
prabhuh
Posts: 194
Joined: Mon Sep 29, 2014 1:58 pm

தினமும் விளம்பரம் பார்ப்பதன் மூலம் 300 ரூபாய் வருமானம்

Post by prabhuh » Fri Jan 06, 2017 12:25 am

தினமும் 300ரூபாய்யா விளம்பரம் பார்த்தால்,ஆம் இந்த தளத்தில் ஆரம்பத்தில் தினமும் $0.50 கொடுக்கப்பட்டு வந்தது இந்த மாதம் முதல் $5 வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு விளம்பரம் பார்பதற்க்கு 15வினாடிகள் 0.01 தினமும் 500 விளம்பரம் கொடுக்கப்படுகிறது (500*0.01=$5) BBC,CNIEMA,POLITICS,SPORTS...போன்ற விளம்பரங்கள் பேபால் வழியாக பணம் பெற்று கொள்ளலாம் இந்த தளத்தில் இணைய https://goo.gl/oey7IR
jothisrijobs
Posts: 7
Joined: Tue Jan 03, 2017 4:01 pm

Re: தினமும் விளம்பரம் பார்ப்பதன் மூலம் 300 ரூபாய் வருமானம்

Post by jothisrijobs » Mon Jan 09, 2017 4:09 pm

வணக்கம்!

இந்த தளத்தில் தினமும் 500 அட்ஸ் டிஸ்பிலே செய்ய படுகிறது .

ஒவ்வொரு முறையும் இந்த தளம் லோட் ஆக வெகு நேரம் ஆகின்றது . ஆகவே கிளிக் செய்யப்பட்ட அட்ஸ் களையே மறுமுறை மறுமுறை கிளிக் செய்து பார்க்கலாமா?

அல்லது இன்னும் எளிதாக எவ்வாறு இந்த தளத்தை பயன்படுத்துவது என்று தயவு செய்து விளக்கம் அளிக்கவும் .
User avatar
prabhuh
Posts: 194
Joined: Mon Sep 29, 2014 1:58 pm

Re: தினமும் விளம்பரம் பார்ப்பதன் மூலம் 300 ரூபாய் வருமானம்

Post by prabhuh » Thu Jan 12, 2017 11:46 am

latest payment proof added other member,join this link https://goo.gl/oey7IR


Image
jothisrijobs
Posts: 7
Joined: Tue Jan 03, 2017 4:01 pm

Re: தினமும் விளம்பரம் பார்ப்பதன் மூலம் 300 ரூபாய் வருமானம்

Post by jothisrijobs » Thu Jan 12, 2017 2:18 pm

இந்த தளத்தில் முதல் இரண்டாயிரம் கிளீக் களுக்கு மட்டுமே 0.01 EUR தரபடுகிறது.

அடுத்து வரும் ஆயிரம் கிளிக் களுக்கு ௦.௦௦5 EUR தரபடுகிறது.

3௦௦௦ கிளிக்குகளுக்கு மேல் சென்று விட்டால் ௦.௦௦1 EUR தரப்படுகிறது.
SPManikandan
Posts: 33
Joined: Fri Nov 13, 2015 8:49 am

Re: தினமும் விளம்பரம் பார்ப்பதன் மூலம் 300 ரூபாய் வருமானம்

Post by SPManikandan » Thu Feb 09, 2017 7:12 am

Hi Prabhu, I joined under your link.
Please share your contact number so that I can reach you and know some infos.
My mail I'd is manikandansubbiahp
Post Reply

Return to “விளம்பரமும் பணமும்”