காதல் வெற்றிக்கு கணவன் மனைவி உறவுக்கு சுக்கிரன்

பக்தி கதைகள், புராணங்கள், மகான்கள், இறைவழிபாடு மற்றும் ஆன்மிக சிந்தனைகளை கலந்துரையாடும் களம்.
Post Reply
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 12039
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

காதல் வெற்றிக்கு கணவன் மனைவி உறவுக்கு சுக்கிரன்

Post by ஆதித்தன் » Fri Sep 14, 2018 3:07 pm

சுக்கிரன் கிரக ஓரையானது சுப காரியங்களுக்கு சிறப்பினைக் கொடுக்கும் ஒர் சுப ஓரையாகும். சுக்கிரன் கிரக மின் காந்த சக்தி அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு காதல் கைகூடும்.

கணவன் மனைவி உறவிற்கான காம சக்தியினையும் விந்து-கர்ப்பப்பை ஆரோக்கியத்திற்கும் சுக்கிரன் மின் காந்த சக்தி உதவுகிறது.

குழந்தை பாக்கியம் பிரச்சனை உள்ளவர்கள், பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட குறைகளை நீக்க, சுக்கிரன் மின் காந்த சக்தியினை உட்கிரகித்தால் விரைவில் தீர்வு கிடைக்கும்.

சுக்கிரன் மின் காந்த சக்தி அதிகம் கிடைக்கும் நேரம் வெள்ளிக்கிழமை சூரிய உதய நேரம் ஆகும்.

வெள்ளிக்கிழமை சுக்கிரன் நாள் என்றாலும், அன்றைய நாளில் சுக்கிரனுக்கு ஆகாத ஓரைகள் சந்திர ஓரை, சூரிய ஓரை மற்றும் குரு ஓரை.

ஆகையால், வெள்ளிக்கிழமையில் சுக்கிரனுக்கு ஏற்ற நேரம் என்றுச் சொன்னால், காலை 6 -7 , மதியம் 1-3 மற்றும் இரவு 7-8... இந்த நேரத்தினை காதலுக்கும் சரி, தன வரவுக்கும் சரி, ஏதேனும் ஒன்றினை நினைத்து மனதார சுவாசம் உள்வாங்கினால் வெற்றி கைகூடும், சுக்கிரன் அருளால்.
Post Reply

Return to “ஆன்மிகப் படுகை”