மிகப்பெரிய அழிவை சந்திக்க இருக்கும் உலகம்

எங்களால் பகுக்கப்படாத பகுதியிலிருந்து பகிர வேண்டிய சொந்த ஆக்கப் பதிவுகள் நிறைந்த படுகை.
Post Reply
User avatar
ஆதித்தன்
Site Admin
Posts: 11811
Joined: Sun Mar 04, 2012 1:17 am
Cash on hand: Locked

மிகப்பெரிய அழிவை சந்திக்க இருக்கும் உலகம்

Post by ஆதித்தன் » Fri Jan 20, 2017 9:50 pm

பிற உயிர்களை அழித்து தன்னைக் காத்துக் கொள்வதாக நினைக்கும் மனிதர்களே, உங்களுக்கான இன்றைய எதிரி வளர்க்கப்பட்ட சக மனித இனமே. உங்களது சக இனத்தின் எண்ணிக்கை குறையாவிட்டால், இயற்கை சூழல் யாரையாவது அழித்துவிடலாம்.

அழியப்போவது யார் என்பது தெரியாவிட்டாலும், தான் அழியாமல் இருக்க பிறரை அழிக்கும் எண்ணத்தின் விளைவுதான், நம்மை காக்கக்கூடிய கலாச்சார பண்பாட்டு வாழ்வியல் முறையை அழிப்பது.

விவசாயம் செய்ய மண் கூட இல்லாதவன் எல்லாம், தன்னைக் காத்துக் கொள்ள, இங்கிருந்து மண் எடுத்துட்டுப்போய் விவசாயம் செய்றான்.

ஆனால், நாம் நம்மை அழிக்கக்கூடிய எல்லா வேலையையும் பணம் என்ற பேயை கட்டிப்பிடிச்சி வீட்டுல உட்கார வைச்சி, நீ என்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிச்சிடுன்னு செய்திட்டு இருக்கிறோம்.

மீண்டும் மகா அழிவினை ஏற்படுத்திய பாரதப்போர் உலகப்போராக வெடிக்கப்போவது உறுதி. அவ்வாறு வந்தால் மட்டுமே தமிழினம் மீளும், இல்லாவிட்டால் செய்த காரியத்தினால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிய நேரிடலாம்.
Post Reply

Return to “படுகை ஓரம்”